Mobile | Desktop
Home

Yi jiu si er

2012 - HD

Yi jiu si er onlineMOVIE SYNOPSIS [ General Audiences ] With a good performance of Guoli Zhang (see cast), this film directed by Xiaogang Feng was premiered in cinema in 2012. The movie "Yi jiu si er" comes from China. You can watch Yi jiu si er online on TV cable or theaters with original audio in English at different dates. This film premiered in theaters in 2012.

Rating: 3/5 by 2002 users.

Runtime: 145 minutes

CAST

Guoli Zhang, Hanyu Zhang, Wei Fan, Yuanzheng Feng, Fan Xu, Daoming Chen, Xuejian Li, Jingyi Yao, Jiale Peng, Li Qian, Huifang Yuan, Shaohua Zhang, Ziwen Wang, Mo Zhang, Yi Zhao and Shu Zhang.

GENRE

Drama.

DIRECTION

145-minute film (full movie) directed by Xiaogang Feng.

LANGUAGE AND COUNTRY OF ORIGIN

The original audio of Yi jiu si er has dialogues in Dolby Digital, it was produced in China.

RELEASE DATE

It premiered in cinemas or television in 2012.

SCREENPLAY Yi jiu si er

Screenplay written by Zhenyun Liu.

CINEMATOGRAPHY / PHOTOGRAPHY

Yue Lü.

PRODUCERS OF Yi jiu si er

Peter Lam, Nga-Bok Lei, Xiaoli Han, Wanli Liu, Stephen Lam, Guangquan Liu, Kuo-fu Chen, Sanping Han, Xiaofeng Hu, Shirley Lau, Lorraine Ho, Chaoyang Li, Chengsheng Gao, Chen'an, Xiang Huang and Zhengwei Ni.

STUDIOS AND PRODUCTION ASSOCIATES

This film was produced and / or financed by Huayi Brothers Media, China Film Co., Emperor Motion Pictures and Media Asia Films.

ORIGINAL MUSIC

Composed by Jiping Zhao.

DISTRIBUTORS

Central Park Films, Lark Films Distribution, Golden Village Pictures, Well Go USA Entertainment, Emperor Motion Pictures, IPA Asia Pacific, Koch Media and China Lion Film Distribution.

Yi jiu si er

Without commercial breaks, the full movie Yi jiu si er has a duration of 145 minutes; the official trailer can be watched in streaming on the Internet. You can watch this full movie free in EnglishDolby Digital in movie TV channels, renting the DVD or with VoD services (Video On Demand player, Hulu) and PPV (Pay Per View, Netflix).

See the page of this full movie, Yi jiu si er in FULLTV Movies.

More online movies

Movies: Mobile | Desktop